ก่อนสร้างโครงการท่านคิดถึง ปัญหาแหล่งน้ำหรือไม่
     • ให้คำปรึกษาชั้นให้น้ำบาดาล ปริมาณ และคุณภาพ
     • เครื่องขุดเจาะระบบ DIRECT ROTARY และระบบยิงหิน         DOWN THE HOLE
     • สำรวจชั้นให้น้ำด้วยเครื่องหยั่งธรณี WELL–LOGGER หรือ         RESISITIVITY
     • ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบาดาล
     • มีหน่วยบริการตรวจซ่อม บำรุงรักษา โดยช่างชำนาญงาน
     • มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในกรณีไม่พบชั้นให้น้ำ ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นพื้นที่ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลมีความเสี่ยงสูง
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขภัยแล้ง ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 4 อำเภอสามโก้ และ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 บ่อ

Copyright © 2006 Numtip Deep Well Ltd., Part. All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ Numtip Deep Well Ltd., Part.
164/18 หมู่ 1 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-2260-2 โทรสาร. 0-2804-1189