โรงงานผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ

ผลงานขุดเจาะบ่อต่างประเทศ
+สาธารณรัฐประชาชนลาว

+รอยัล เคมโบเดีย พนมเปญ กอล์ฟคลับ
   ประเทศกัมพูชาผลงานสนามกอล์ฟในประเทศไทย
+เอกชัยกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

+สนามกอล์ฟสุภาฤกษ์ (บางนากาเด้น)

+สนามกอล์ฟ แนเซอรัลพาร์ค

+สนามกอล์ฟเลควูดคันทรี่คลับ