ฐานขุดเจาะน้ำมันไทยออย์ (THAI OIL)
num01 num02 num02
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก