ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บมจ. บางจากปิโตรเลียม
num01 num02
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บมจ. บางจากปิโตรเลียม