ทำการขุดเจาะในเครือสหฟาร์ม
num01 num02
ทำการขุดเจาะในเครือสหฟาร์ม