ทำการขุดเจาะโรงน้ำแข็งบางหญ้า
num01
 
ทำการขุดเจาะโรงน้ำแข็งบางหญ้า