ทำการขุดเจาะบริเวณฐานทัพเรือ
num01
 num02 num02
ทำการขุดเจาะบริเวณฐานทัพเรือ