รับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และให้คำปรึกษาเรื่องชั้นให้น้ำบาดาล ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ
GroundWater

        การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง อาทิเช่น พื้นที่ที่จะทำการขุดเจาะ  ความลึกที่ขุดเจาะ ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่ต้องการ แต่โดยรวมแล้วการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลมี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลด้วยระบบ Direct Rotary ซึ่งเป็นการขุดเจาะในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดิน ดินดาน ทราย ซึ่งสามารถขุดเจาะได้ความลึกถึง 600 เมตร
  • การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลด้วยระบบ Down The Hole ซึ่งเป็นการขุดเจาะในบริเวณพื้นที่ที่เป็นหินแข็ง
pipes for groundwater  ชนิดท่อที่จะใช้สำหรับบ่อบาดาลมี 4 ประเภท ได้แก่ PVC, BSM, BS-H และ ASTM ซึ่งท่อแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความหนาของท่อ การจะเลือกใช้ท่อชนิดใดขึ้นอยู่กับลักษณะของบ่อน้ำบาดาล และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

        เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในบ่อบาดาลเป็นเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ยี่ห้อ Franklin ซึ่งผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Pump Stainless ขนาดเครื่องสูบน้ำที่ใช้มีตั้งแต่ 1.5 HP - 40 HP ซึ่งชุดเครื่องสูบน้ำนี้จะรวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้สวิทซ์คอนโทรล, ฝาบาดาล, เช็ควาล์ว, สายไฟ และท่อดูด

นอกจากนี้ทางห้างฯ ยังให้บริการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
  • ยื่นขอใบอนุญาตขุดเจาะ และใช้น้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • ทำประวัติบ่อ ชั้นดิน ชั้นทราย และชั้นหินให้ภายหลังทำการขุดเจาะเป็นที่เรียบร้อย
  • วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)
  • ขุดเจาะสำรวจเพื่อหาชั้นน้ำ โดยใช้เครื่อง Well-Logger

รับสร้างและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ
water tank
        ทางห้างฯ มีบริการ รับสร้างและติดตั้ง หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญตามมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตั้งแต่ ขนาด 5 ลูกบากศ์เมตร ถึง 200 ลูกบากศ์เมตร ด้วยกรรมวิธี Sand Blast (ระบบพ่นทราย) ซึ่งการออกแบบได้รับการคำนวณโดยวิศวกร และควบคุมการผลิตจากโรงงานตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

รับตรวจ ซ่อม และบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และหอถัง โดยช่างผู้ชำนาญงาน

  • ตรวจเช็คระบบไฟ
  • พัฒนาบ่อน้ำบาดาล
  • อุดกลบบ่อน้ำบาดาล
  • ทำความสะอาดหอถังเหล็กเก็บน้ำ


 
 
 
Copyright © 2006 Numtip Deep Well Ltd., Part. All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ Numtip Deep Well Ltd., Part.
164/18 หมู่ 1 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-2260-2 โทรสาร. 0-2804-1189